SF Sultan Regular                             (US$30)                                  سلطان  


للنصوص العادية المطولة رسالة للموقع

   Font Name:    SF Sultan Regular
   Designer Name:    Sultan Mohammed Saeed
   Category:     Arabic Text
   Format:    Open Type
   Date of creation:    May 2003
   Manufacturer:    Sultan Fonts
   characteristics:    Kerning tables
   License:    (c) 2003 by Sultan Fonts. All rights reserved
 
SF Sultan Medium           (US$50)                                سلطان متوسط  


للعناوين والجمل القصيرة رسالة للموقع

   Font Name:    SF Sultan Medium
   Designer Name:    Sultan Mohammed Saeed
   Category:     Arabic Text
   Format:    Open Type
   Date of creation:    May 2003
   Manufacturer:    Sultan Fonts
   characteristics:    Kerning tables
   License:    (c) 2003 by Sultan Fonts. All rights reserved
 
 
  SF Sultan Bold         (US$39,99)                                سلطان عريض  


للعناوين والجمل القصيرة رسالة للموقع

   Font Name:    SF Sultan Bold
   Designer Name:    Sultan Mohammed Saeed
   Category:     Arabic Display
   Format:    Open Type
   Date of creation:    May 2003
   Manufacturer:    Sultan Fonts
   characteristics:    Kerning tables
   License:    (c) 2010 by Sultan Fonts. All rights reserved
 
 
SF Sultan Extra bold           (US$29,99)                           سلطان غامق  


للعناوين والجمل القصيرة رسالة للموقع

   Font Name:    SF Sultan Extra Bold
   Designer Name:    Sultan Mohammed Saeed
   Category:     Arabic Display
   Format:    Open Type
   Date of creation:    May 2003
   Manufacturer:    Sultan Fonts
   characteristics:    Kerning tables
   License:    (c) 2003 by Sultan Fonts. All rights reserved
 
 
SF Sultan Black           (US$29,99)                                سلطان اسود  


للعناوين والجمل القصيرة رسالة للموقع

   Font Name:    SF SF Sultan Medium
   Designer Name:    Sultan Mohammed Saeed
   Category:     Arabic Display
   Format:    Open Type
   Date of creation:    May 2003
   Manufacturer:    Sultan Fonts
   characteristics:    Kerning tables
   License:    (c) 2003 by Sultan Fonts. All rights reserved